Email Marketing/h1>

Lọc email từ trang web

Dễ dàng và nhanh chóng lọc địa chỉ email từ trang web.

Lọc tấc cả email từ trang web bao gồm text và liên kết mailto:

Lấy tấc cả địa chỉ email mà bạn có thể bỏ lỡ khi chỉ nhìn vào trang web.

Địa chỉ trang web

Ví dụ: http://domain.com/pages.html

Chép và dán từ Clipboard

Dán nội dung từ máy tính của bạn vào khung bên dưới để lấy tấc cả địa chỉ email.

Địa chỉ email Nguồn